Hôm nay, NCI, Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS), Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và Hiệp hội Đăng ký Ung thư Trung tâm Bắc Mỹ (NAACCR) đã công bố Báo cáo Thường niên cho Quốc gia . Báo cáo này là một trong một số báo cáo được phát hành thường xuyên cung cấp thông tin về các xu hướng ung thư quan trọng ở Hoa Kỳ.

Mặc dù giống nhau ở một số khía cạnh, nhưng mỗi báo cáo có thể đưa ra một quan điểm khác nhau—hoặc sử dụng các nguồn khác nhau—để đánh giá gánh nặng ung thư của Hoa Kỳ và xác định tiến trình đang được thực hiện để giảm bớt gánh nặng đó.

  • Báo cáo thường niên cho quốc gia , được sản xuất hàng năm kể từ năm 1998, cung cấp thông tin cập nhật hàng năm về tỷ lệ mắc bệnh ung thư (các trường hợp mới) và tỷ lệ tử vong (tử vong) cũng như xu hướng của các tỷ lệ này ở Hoa Kỳ. Báo cáo hàng năm cũng bao gồm một phần đặc biệt về một chủ đề hoặc xu hướng ung thư quan trọng; báo cáo năm nay nhấn mạnh tỷ lệ mắc các phân nhóm ung thư vú theo chủng tộc, dân tộc, mức độ nghèo đói và tiểu bang. Báo cáo kết hợp dữ liệu từ một số nguồn, bao gồm Chương trình Giám sát, Dịch tễ học và Kết quả Cuối cùng (SEER) của NCI, Chương trình Đăng ký Ung thư Quốc gia của CDC, Hệ thống Thống kê Quan trọng Quốc gia (NVSS) và NAACCR.
  • Báo cáo Tiến độ Xu hướng Ung thư của NCI, ban hành lần đầu tiên vào năm 2001, đo lường tiến độ trong phòng ngừa, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị, cuộc sống sau ung thư và kết thúc cuộc đời liên quan đến các mục tiêu Người khỏe mạnh năm 2020 do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đặt ra. Báo cáo năm nay cho thấy tỷ lệ tử vong do tất cả các bệnh ung thư cộng lại tiếp tục giảm, giống như từ đầu những năm 1990. Các biện pháp cho báo cáo này được lựa chọn dựa trên bằng chứng khoa học và khả năng thu thập và phân tích dữ liệu của quốc gia—chứ không phải của tiểu bang hoặc địa phương. Dữ liệu cho báo cáo này được thu thập từ nhiều hệ thống và khảo sát với các kỹ thuật thu thập và thời gian báo cáo khác nhau. Báo cáo được cập nhật hàng năm và cũng như khi có dữ liệu mới cho các biện pháp đo lường tỷ lệ mắc bệnh và tử vong.
  • Sự kiện và số liệu về ung thư là một ấn phẩm hàng năm của ACS ước tính số ca mắc ung thư mới và số ca tử vong trong năm tới nhằm cung cấp thông tin chi tiết về gánh nặng ung thư đương đại. Vào năm 2015, ước tính có hơn 1.658.000 trường hợp ung thư mới được chẩn đoán ở Hoa Kỳ và hơn 589.000 người sẽ chết vì căn bệnh này. Báo cáo dựa trên dữ liệu từ NAACCR, SEER và Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia.
  • Tỷ lệ sống và tỷ lệ mắc ung thư xâm lấn của CDC tập trung vào các ước tính về tỷ lệ mắc ung thư ở Hoa Kỳ và tỷ lệ sống sót sau 5 năm. Báo cáo mới nhất cho thấy các mục tiêu Người khỏe mạnh năm 2020 đã đạt được ở 37 tiểu bang về giảm tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng và 28 bang về giảm tỷ lệ mắc ung thư cổ tử cung. Báo cáo bao gồm dữ liệu về tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ sống sót từ Chương trình Đăng ký Ung thư Quốc gia, SEER và NVSS của CDC.