Hình ảnh mô học của ung thư biểu mô buồng trứng huyết thanh cao cấp với nồng độ TILs CD8+ cao (màu nâu).

Tín dụng: Tiến sĩ Martin Koebel, Đại học Calgary.

Một nghiên cứu quốc tế lớn cho thấy rằng sự hiện diện của một số tế bào miễn dịch trong khối u của một số bệnh nhân ung thư buồng trứng có liên quan đến khả năng sống sót được cải thiện.

Để phân tích, các nhà nghiên cứu thuộc Hiệp hội phân tích mô khối u buồng trứng đã đếm các tế bào hệ thống miễn dịch được gọi là tế bào lympho thâm nhiễm khối u dương tính với CD8 gây độc tế bào (TILs) trong các khối u của hơn 5.500 bệnh nhân. Sau đó, họ so sánh kết quả với thông tin về thời gian sống của những bệnh nhân này.

Mối liên hệ mạnh mẽ nhất giữa số lượng TIL và tỷ lệ sống sót chung là đối với những bệnh nhân mắc ung thư buồng trứng huyết thanh cao, đây là loại mô học hay còn gọi là kiểu mô phổ biến và gây chết người nhất của bệnh. Đối với những bệnh nhân này, khi số lượng TIL trong khối u tăng lên thì khả năng sống sót cũng được cải thiện tương ứng.

Tiến sĩ Ellen L. Goode của Phòng khám Mayo và các đồng nghiệp của cô đã báo cáo những phát hiện của họ trên tạp chí JAMA Oncology vào ngày 12 tháng 10.

Có năm loại mô hình ung thư buồng trứng chính: nội mạc tử cung, tế bào trong, ung thư buồng trứng dạng nhầy và dạng huyết thanh thấp, cũng như ung thư buồng trứng dạng huyết thanh cao.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng, nghiên cứu mới cho thấy rằng, ít nhất là đối với một số bệnh nhân bị ung thư buồng trứng, số lượng các tế bào này trong các khối u – chứ không chỉ đơn thuần là sự hiện diện hay vắng mặt của các tế bào này – có thể liên quan đến sự sống sót chung của bệnh ung thư buồng trứng.

“Một trong những thông điệp của nghiên cứu này là bạn càng có nhiều tế bào miễn dịch trong khối u thì càng tốt,” đồng tác giả nghiên cứu Martin Koebel, MD, Đại học Calgary, một trong số hàng chục nhà điều tra từ 70 tổ chức trên toàn thế giới cho biết. tiến hành nghiên cứu.

Tiến sĩ Koebel tiếp tục: “Đây là một nghiên cứu xác nhận và sức mạnh chính của nó là kích thước của mẫu bệnh nhân. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng mối liên quan giữa số lượng TIL và tỷ lệ sống sót dường như khác nhau tùy thuộc vào kiểu ung thư buồng trứng.

Đếm tế bào miễn dịch trong khối u buồng trứng

Các nghiên cứu trước đây đã liên kết TILs và tỷ lệ sống sót chung trong một số bệnh ung thư, bao gồm cả ung thư buồng trứng. Nhưng các nghiên cứu về ung thư buồng trứng tương đối nhỏ và không thể đánh giá bệnh nhân với các kiểu bệnh khác nhau.

Để giải quyết những vấn đề này, hiệp hội đã thu thập và phân tích dữ liệu từ hàng nghìn bệnh nhân ở 9 quốc gia, trong đó có gần 3.200 bệnh nhân mắc ung thư buồng trứng huyết thanh cao. Các nhà nghiên cứu đã phân loại mức độ tế bào miễn dịch dương tính với CD8 trong các khối u buồng trứng là không có, thấp, trung bình hoặc cao.

Sau đó, họ so sánh mức độ với thông tin về sự sống sót của bệnh nhân. Nhìn vào tất cả các khối u buồng trứng huyết thanh cao kết hợp lại, thời gian sống trung bình là 2,8 năm đối với bệnh nhân không có TILs dương tính với CD8 và 3 năm, 3,8 năm và 5,1 năm đối với bệnh nhân có TILs dương tính với CD8 ở mức độ thấp, trung bình hoặc cao , tương ứng.

Tiến sĩ Koebel nói: “Điều đáng chú ý là quy mô của hiệu ứng. “Tỷ lệ sống trung bình chung của nhóm có lượng tế bào lympho trong khối u cao gần gấp đôi so với nhóm không có tế bào lympho.”

Kết quả khác nhau tùy thuộc vào kiểu ung thư buồng trứng

Nhìn chung, các phát hiện cho thấy rằng mối liên quan giữa nồng độ TIL dương tính với CD8 với tỷ lệ sống sót sau ung thư buồng trứng có thể phụ thuộc vào một số yếu tố, chẳng hạn như biểu đồ ung thư buồng trứng mà bệnh nhân mắc phải hoặc chữ ký phân tử trong biểu đồ, Tiến sĩ Koebel lưu ý.

Khi các nhà nghiên cứu đánh giá mối liên quan giữa những bệnh nhân mắc các kiểu bệnh ít phổ biến hơn, kết quả rất khác nhau. Nồng độ TIL có liên quan đến tỷ lệ sống sót ở những bệnh nhân mắc khối u lạc nội mạc tử cung và chất nhầy, nhưng không liên quan đến những bệnh nhân mắc ung thư buồng trứng tế bào trong và ung thư buồng trứng huyết thanh mức độ thấp.

Trong số những bệnh nhân bị ung thư buồng trứng dạng huyết thanh cao, nồng độ TIL dương tính với CD8 cao có liên quan đến kết quả thuận lợi ngay cả khi các nhà nghiên cứu xem xét các yếu tố tiên lượng đã biết, chẳng hạn như giai đoạn bệnh và mức độ ung thư còn lại sau phẫu thuật.

Tuy nhiên, đối với những bệnh nhân mắc ung thư buồng trứng dạng huyết thanh cao thừa hưởng các đột biến có hại trong gen BRCA2 , TILs dương tính với CD8 dường như không liên quan đến sự sống sót, trong khi chúng dành cho những bệnh nhân có đột biến di truyền ở gen BRCA1 .

Christina cho biết: “Số lượng bệnh nhân ấn tượng trong nghiên cứu này cho phép các nhà điều tra đặt câu hỏi chi tiết về việc liệu số lượng TIL dương tính với CD8 có tương quan với tỷ lệ sống sót chung ở phụ nữ bị ung thư buồng trứng hay không và điều này khác nhau như thế nào giữa các phân nhóm mô học của ung thư buồng trứng”. M. Annunziata, MD, Ph.D., thuộc Trung tâm Nghiên cứu Ung thư của NCI, người không tham gia vào nghiên cứu.

Cô ấy không ngạc nhiên, dựa trên kết quả của các nghiên cứu trước đó và nhỏ hơn, rằng ung thư tế bào trong và ung thư nhầy có nhiều khả năng không có tế bào dương tính với CD8. Nhưng phát hiện này cho thấy “sự hiện diện của các tế bào dương tính với CD8 có thể không phải là dấu hiệu đáng tin cậy cho sự nhạy cảm với liệu pháp miễn dịch, bởi vì nhiều ‘người phản hồi’ trong các nghiên cứu về chất ức chế điểm kiểm soát miễn dịch là phụ nữ mắc bệnh ung thư tế bào rõ ràng,” Tiến sĩ Annunziata giải thích.

Bà nói thêm: “Sự hiện diện của các tế bào dương tính với CD8 có giá trị tiên lượng rõ ràng cho phụ nữ bị ung thư buồng trứng. “Các nghiên cứu bổ sung là cần thiết trước khi chúng tôi có thể dự đoán bệnh nhân nào sẽ đáp ứng với các chất ức chế điểm kiểm soát miễn dịch.”

Điều tra các yếu tố ảnh hưởng đến xâm nhập

Các tác giả nghiên cứu đã viết rằng việc xác định các yếu tố thúc đẩy sự xâm nhập của các tế bào miễn dịch vào các khối u buồng trứng có thể sẽ tiết lộ những hiểu biết sâu sắc về sự đa dạng của kết quả bệnh nhân mắc bệnh ung thư này. Nghiên cứu này cũng có thể dẫn đến các chiến lược cải thiện hiệu quả của các phương pháp điều trị hiện tại và tương lai.

Tiến sĩ Goode của Mayo Clinic cho biết: “Chúng tôi biết hệ thống miễn dịch rất quan trọng đối với nhiều bệnh ung thư. “Rõ ràng là cần nhiều nghiên cứu hơn nữa về các yếu tố miễn dịch trong buồng trứng và các loại ung thư khác để giúp chúng tôi khai thác hệ thống miễn dịch để điều trị bệnh nhân ung thư.”

Tiến sĩ Goode và các đồng nghiệp của cô hiện đang cố gắng tìm hiểu những yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến mức độ TIL trong khối u, bao gồm các đặc điểm của khối u và cá nhân bị ảnh hưởng, chẳng hạn như các yếu tố di truyền, đặc điểm của môi trường vi mô khối u và các tế bào miễn dịch khác.

Cô ấy nói thêm, nghiên cứu hiện tại “nhấn mạnh sự cần thiết của nghiên cứu toàn cầu sử dụng các phương pháp khoa học nghiêm ngặt để xác định các yếu tố tiên lượng trong bệnh ung thư buồng trứng.”